Følgende betingelser og begrensninger gjelder for bruk av internettsidene til Brunswick Marine in EMEA.

--Viktig--

Vennligst les gjennom følgende før du anvender websiden. Ved å gå inn på websiden, indikerer du at du aksepterer disse bruksvilkår. Dersom du ikke aksepterer dem, kan du ikke benytte sidene.

 

--Bruken av hjemmesiden--

Brunswick Marine in EMEA, Inc. («BME»)gir deg rett til å laste opp og ned innhold fra / til nettstedet sitt. Nedlastet innholdet kan kun brukes personlig og ikke-kommersielt. Det forutsettes at du bibeholder alle copyrighter og juridiske forhold knyttet til de originale sidene du laster ned eller skriver ut. Det er forbudt å justere, manipulere eller på annen måte endre sidenes innhold og utseende. Innholdet må ikke reprodusere, kopieres, publiseres på nytt eller distribueres til andre hverken privat eller kommersielt uten BME`s samtykke. Overholdes ikke disse reglene kan du utestenges fra BME`sider og et hvert nettverk av datamaskiner. Alle dokumentene på sidene til BME er beskyttet i henhold til Åndsverkloven, bestemmelser om varemerker og internasjonale copyright-bestemmelser. Bruk som ikke er tillatt vil være en overtredelse av dette lovverket. Brytes noen av disse reglene vil du utestenges fra siden og det vil bli krevd at alle nedlastete eller utskrevne siden øyeblikkelig ødelegges.

 

-- Bruk av programvare --

Bruken av programmer som lastes ned fra siden er underlagt betingelsene beskrevet i Software Terms of Use. Du kan ikke laste ned programmer uten å godta disse betingelsene.

 

--Bruker kommunikasjon--

All informasjon du sender til eller laster opp til siden er ikke-konfidensiell og skal ikke ha noen beskyttelse mot bruk av andre. BME står ikke ansvarlig for informasjon, meninger eller synspunkter brukere laster opp. BME og andre som BME gir rettigheter til skal fritt kunne sende ut, publisere og kopiere data, bilder, tekst, lyd og annen informasjon brukere laster opp til siden. Det er strengt forbudt å laste opp injurierende, støtende, ulovlig eller pornografiske materiell til siden. Informasjon som lastes opp må ikke bryte med nasjonale eller internasjonale lover og regler.

 

-- Diskusjonsforum --

BME har rett til å overvåke, moderere, modifisere eller slette innhold på de delene av hjemmesiden hvor brukere kan lagre informasjon eller kommunisere direkte med hverandre. Dette inkluderer både diskusjonsforum og andre fora for slik kommunikasjon og informasjon. BME kan ikke holdes ansvarlig for informasjon og innhold produsert og distribuert av andre.